Strafrecht

Wanneer u een dagvaarding ontvangt waarin u als verdachte wordt aangemerkt, krijgt u te maken met het strafrecht. Licht strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen, worden behandeld door de kantonrechter. Strafbare feiten zoals drugshandel en diefstal zijn misdrijven. Deze worden behandeld door de strafrechter. De strafrechter beoordeelt of u een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Uw advocaat staat u bij tijdens de zitting. Wanneer u voor de politierechter moet komen, wordt de zaak door één rechter beoordeeld. De politierechter oordeelt over strafbare feiten waarop maximaal een jaar gevangenisstraf staat. Zwaardere zaken worden behandeld door drie rechters. De uitspraak van de strafrechter wordt een vonnis genoemd.

Meer informatie

Civiel recht

Een civiele procedure heeft altijd betrekking op zaken tussen burgers onderling, en/of bedrijven en burgers. Wanneer u bijvoorbeeld een woning verhuurt en de huurder weigert te betalen, zal de huurder eerst worden benaderd door uw advocaat. Lukt het niet om de problemen op te lossen, dan wordt er een dagvaarding uitgebracht. De zaak komt, afhankelijk van de vordering, bij de kantonrechter of de rechtbank terecht. Bij de kantonrechter hoeft u niet zelf te verschijnen als u de dagvaarding aan uw advocaat overhandigt. De advocaat zorgt er dan voor, dat de schriftelijke reactie op de dagvaarding op tijd bij de rechtbank wordt ingediend.

Meer informatie

Bestuursrecht

De bestuursrechter behandelt zaken die te maken hebben met conflicten tussen overheid en personen of bedrijven. Daarnaast behandelt de bestuursrechter ook zaken tussen overheidsorganen onderling. Een bestuursrechtprocedure begint meestal met een besluit van bestuursorgaan, bijvoorbeeld het UWV of de belastingdienst. U kunt meestal bezwaar maken tegen dit besluit bij de instantie zelf. Vaak wordt er een hoorzitting georganiseerd waarin het bezwaarschrift wordt behandeld en waarin getuigen of deskundigen worden gehoord. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen. De zaak wordt dan behandelt door de bestuursrechter bij de rechtbank. In alle gevallen is het verstandig een advocaat in te schakelen.

Meer informatie

Familierecht

Het familierecht is een omvangrijk rechtsgebied dat zich oriënteert op zaken als echtscheiding, omgangskwesties en zaken als ontkenning vaderschap. Het familierecht heeft betrekking op de band die er is tussen ouders en kinderen, broers en zussen en echtgenoten.

Meer informatie